Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młokicie

Powierzchnia sołectwa:

630 ha (6,3% ogółu)

Statut sołectwa:
Uchwała Nr XXI.154.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młokicie

Historia sołectwa:
Mała wioska, leżąca nad Widawą w roku 1844 należała do wdowy po kapitanie A. V. Busse. We wsi znajdował się dwór, folwark, 32 domy mieszkalne, 253 mieszkańców ( 5 katolików ), ewangelicka szkoła z 1 nauczycielem, młyn wodny dwukołowy, gorzelnia, 6 rzemieślników. Koło wsi znajdował się folwark zwany Owczarnią, hodowano w nim 750 owiec - merynosów.
W roku 1912 wieś należała do powiatu oleśnickiego i liczyła 216 mieszkańców (45 katolików ).

Opracowano
na podstawie "Kroniki Gminy Wilków"
R. Majcher Wrocław, 1977r.

Wersja XML