Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015 w Gminie Wilków

Harmonogram
I rejon
Wilków,
Dębnik,
Lubska,
Barski Dwór,
Idzikowice,
Jakubowice,
Krzyków
Odpady zmieszane
i  selektywnie zbierane
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
27 24 31 28 26 30 28 25 29 27 24 29

II rejon
Pielgrzymowice,
Młokicie,
Bukowie,
Pszeniczna,
Pągów,
Wojciechów
Odpady zmieszane
i selektywnie zbierane

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Szierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych - I rejon 19 maja 2015 r. 17 listopada 2015 r.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych - II rejon 20 maja 2015 r. 18 listopada 2015 r.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                                             mgr Bogdan Zdyb

 

 

Wersja XML