Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

DANE URZĘDU

Urząd Gminy w Wilkowie

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
NIP: 752-10-02-011
REGON: 000546087

Gmina Wilków

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków 
NIP: 752-13-59-196
REGON: 531412770

 
GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Kasa Urzędu czynna w godz.  7.00 - 13.30

 
TELEFONY URZĘDU GMINY

77 419 55 11 - Sekretariat

77 419 55 12 - Referat Finansowy

77 419 55 13 - Referat Gospodarki Komunalnej

77 419 55 14 - Gospodarka Nieruchomościami

77 419 55 15 - Ewidencja ludności

111 - sekretariat
113 - faks
115 - kadry i oświata, Rada Gminy
116 - ewidencja ludności, dowody osobiste,
      obrona cywilna i sprawy wojskowe
118 - księgowość, księgowość materiałowa
119 - podatki
120 - kasa
121 - płace, księgowość jednostek oświatowych
122 - Referat Gospodarki Komunalnej: inwestycje,
       drogi
123 - zamówienia publiczne, działalność gospodarcza,
      fundusze pomocowe
124 - gospodarka nieruchomościami, ochrona
       środowiska, gospodarka przestrzenna

ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 - sekretariat

  /k528ll0ysp/skrytka
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

KONTA BANKOWE

konto bankowe do opłat skarbowych nr: 16 8890 0001 0003 5477 2000 0003

konto bankowe do wpłat podatkowych nr: 86 8890 0001 0003 5477 2000 0004

konto bankowe do opłat za wywóz odpadów komunalnych nr: 59 8890 0001 0003 5477 2000 0005

Wersja XML