Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków

 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert w przedmiocie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

PDFZapytanie cenowe - azbest.pdf (525,61KB)

PDFFormularz.pdf (461,99KB)  DOCFormularz.doc (84,00KB)

PDFProjekt umowy.pdf (251,08KB)

 

Wersja XML