Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc żywnościowa

Brak opisu obrazka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie w październiku i listopadzie po raz kolejny wydał paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy, z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Mieszkańcom UE (FEAD). Obecnie do programu zakwalifikowanych jest 268 osób z 85 rodzin, którym od początku programu wydano łącznie ponad 14 ton produktów żywnościowych takich jak: makaron, ryż, mleko, olej roślinny, cukier, konserwy mięsne, klopsy, kawa zbożowa, sok jabłkowy.

25 września 2015 r. w ramach działań towarzyszących w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z Baniem Żywności w Opolu zorganizowano warsztaty edukacyjne na temat  ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, w których uczestniczyło 25 osób.

W związku ze zmianą kwot kryterium dochodowego od 1 października do pomocy żywnościowej kwalifikują się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza 951,00 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł na osobę w rodzinie. 

Wersja XML