Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do demontażu eternitu

Dofinansowanie do demontażu eternitu

Wójt Gminy Wilków informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu pokrycia dachowego eternitem
o złożenie informacji do Urzędu Gminy w Wilkowie.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wilkowie w Referacie
Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. 3b) do 11 marca 2016 r .

Budżet na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w 2016 r. wynosi:

− 50% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

− 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

15% udział środków z budżetu Gminy Wilków.

Nie ma możliwości przeznaczenia dotacji na nowe pokrycie dachowe.

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 774195511 wew. 24 (osoba do kontaktu Krzysztofa Golec-Pianka, Tomasz Kin).

 

 

                                                        Wójt Gminy Wilków
                                                         mgr.  Bogdan Zdyb

 

Dokumenty do pobrania:

1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE –  NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
2. Zał. nr 2 do wniosku.
3. Zał. nr 3 do wniosku.
4. Zał. nr 4 do wniosku.

Wersja XML