Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) to sieć której zadaniem, jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności SIR zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, identyfikowaniem i aktywizacją partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych oraz doradztwem w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji. Sieć (SIR) ma charakter otwarty, a jej partnerami mogą zostać m.in.: rolnicy, posiadacze lasów, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, instytuty i uczelnie wyższe, doradcy, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Korzyści i możliwości współpracy wynikające z partnerstwa w SIR to przede wszystkim:

Chcąc zostać Partnerem Sieci (SIR), wystarczy wejść na stronę Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie www.cdr.gov.pl/sir. znajdą tam Państwo zakładkę zostań partnerem SIR. Instrukcja „Jak zostać Partnerem SIR" w załączeniu. Przystąpienie do SIR następuje bezpośrednio po wysłaniu drogą elektroniczną (przycisk Wyślij) wypełnionego Formularza.

Zapraszamy do współpracy w ramach SIR i do korzystania z możliwości jakie daje przystąpienie do Sieci.

Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony pod adresem www.sir.oodr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 77 44 37 145 lub 77 44 37 100

Wersja XML