Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego

Liderem przedmiotowego projektu jest Gmina Namysłów, partnerami są: Gmina Domaszowice, Gmina Pokój, Gmina Świerczów, Gmina Wilków

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 2072 uczniów (1004K, 1068M) w 15 Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 15 pracowni przyrodniczych i 14 matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji 62 nauczycieli (50K, 12M).

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2016 r. 30.06.2018 r. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Bukowiu oraz Szkole Podstawowej w Idzikowicach uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań podnoszących poziom kompetencji kluczowych. Dodatkowo zostaną wyposażone pracownie: matematyczna i przyrodnicza oraz szkoły zostaną doposażone w narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) m.in.: aparaty fotograficzne, oprogramowanie multimedialne, tablice interaktywne. Ponadto uczniowie korzystający z zajęć będą uczestniczyć w wycieczkach tematycznych.

Brak opisu obrazka

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz Budżetu Państwa

 

Wersja XML