Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywne przedszkolaki w gminie Wilków

Okres realizacji przedmiotowego projektu: 03.07.2017 – 30.09.2018;

Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilków poprzez doposażenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego tj. Publicznego Przedszkola w Wilkowie, Publicznego Przedszkola w Idzikowicach oraz oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu w sprzęt i pomoce dydaktyczne, przeprowadzenie zajęć dodatkowych  dla 120 dzieci w okresie 01.09.2017 - 30.06.2018, a także podniesienie kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ponadto w ramach projektu przewidziano dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami a także ciekawe wyjazdy edukacyjne do ZOO we Wrocławiu oraz Krasiejowa.

Udział w projekcie dla wszystkich dzieci jest bezpłatny.

Brak opisu obrazka

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Wersja XML