Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka

Gmina Wilków położona jest w północno - zachodniej części województwa opolskiego, z dala od dużych przemysłowych aglomeracji miejskich i uciążliwego przemysłu. W Gminie są bardzo dobre walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wskaźnik jakości wynoszący 90,8 punktów jest dnym z najwyższych w województwie.

Jest gminą typowo rolniczą, w której podstawową funkcją jest rolnictwo oparte o intensywną produkcję rolną. Przeważają w niej grunty o więcej niż dobrej przydatności do produkcji rolnej, a wskaźnik bonitacji gleb wynosi 1,13. 

Obecnie krajobraz Gminy urozmaicony jest przez park wiatrowy obejmujący 17 wiatraków.

Powierzchnia Gminy jest prawie płaska co nie stwarza problemów związanych z erozją gleb. Obszar Gminy to 10 057 ha ( tj. 101 km2 ) co stanowi 1,07% powierzchni województwa.  W przełożeniu na poszczególne użytki przedstawia się następująco:

Brak opisu obrazka
Wykres 1: Procentowy udział poszczególnych użytków na terenie Gminy Wilków.

Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo. Przewaga gleb pszenno-buraczanych powoduje, że w strukturze zasiewów dominują rzepak, zboża i buraki.vZ prowadzenia 549 gospodarstw rolnych  utrzymuje się ok. 1600 osób. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 12 ha.

Brak opisu obrazka
Wykres 2: Liczba gospodarstw rolnych z podziałem na obszar.

Ponadto działalnością rolniczą w gminie zajmują się : 

a obsługą rolnictwa:

Na terenie gminy klasyfikacja gruntów przedstawia się następująco:

Brak opisu obrazka
Wykres 3 Procentowy udział poszczególnych klaso - użytków na terenie Gminy Wilków.

Wersja XML