Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura zgłaszania i usuwania awarii

Brak opisu obrazka

Procedura zgłaszania problemów i usuwania awarii w okresie gwarancji

 

Czynność Wykonawca
 JST wysyła zgłoszenie do Call Desk’u  JST

Dane dostarcza: Wymagane dane Forma
JST/osoba
dokonująca
zgłoszenia
• Nazwa klienta
• Lokalizacja
• Osoba kontaktowa
• Nr telefonu
• Typ urządzenia
• Nr seryjny urządzenia
• Opis problemu
• Rodzaj świadczenia
Fax: +48 22 870 98 49
e-mail:

Czynność  Wykonawca
Call Desk sprawdza poprawność i kompletność danych w zgłoszeniu.
W przypadku braku danych na zgłoszeniu Call Desk prosi Klienta o uzupełnienie danych.
Siemens - Call Desk
Call Desk weryfikuje prawo klienta do naprawy gwarancyjnej. Siemens - Call Desk
Po ustaleniu uprawnień klienta do dokonania naprawy, zgłoszenia rejestruje się w systemie REMEDY. Siemens - Call Desk
System REMEDY generuje unikalny numer zgłoszenia.   
Po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie zlecenie zostaje przekazane do Help Desku.  
Help Desk na podstawie zgłoszenia oraz ewentualnego kontaktu z Klientem dokonuje diagnozy.  Siemens - Help Desk
W przypadku możliwości zdalnego usunięcia problemu, we współpracy z Klientem dokonuje takiej naprawy.  Siemens - Help Desk
Jeśli zdalna naprawa jest niemożliwa Help Desk określa części, które mogły ulec uszkodzeniu i organizuje ich wysyłkę do Klienta lub serwisu terenowego oraz przekazuje naprawę do serwisu terenowego.   Siemens - Help Desk
Serwis terenowy dokonuje naprawy w oparciu o przesłane części zamienne lub klient dokonuje wymiany (np. klawiatury)  Siemens - Serwis terenowy
JST podpisuje protokół naprawy i przekazuje do Siemens  JST
Call Desk zamyka zgłoszenie w systemie REMEDY  Siemens - Call Desk

Wersja XML