Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola realizacji projektu

eurzad_468.jpeg

Kontrola realizacji projektu:

Nadzór nad realizacją proejktu prowadzi Komitet projektu w skład którego wchodzi:

-6 przedstawicieli Partnerów projektu,

-1 przedstawiciel Lidera projektu - dyrektor WODIiP

Komitet projektu wybrany został na spotkaniu ogólnym Lidera i Partnerów projektu w dniu 1 grudnia 2004r. Tryb działania Komitetu projektu reguluje Regulamin Pracy Komitetu Projektu "eUrząd dlamieszkańca Opolszczyzny" przyjęty Uchwałą nr 1/2004r z dnia 22 grudnia 2004r.

Komitet Projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny"

Lp.

Imię i nazwisko

JST

e-mail

1.

Mieczysław Kożuch

UMiG Krapkowice

2.

Wojciech Olender

UMiG Gogolin

3.

Marcin Zynczewski

UMiG Nysa

4.

Dariusz Dukasz

Zmiana od dnia

1 kwietnia 2006r.

Mariusz Bogucki

UM Opole

UM Opole

5.

Krzysztof Kobylański

UMiG

Strzelce Opolskie

6.

Tomasz Golec

UG Turawa

7.

Lesław Tomczak

WODIiP Opole

Wersja XML