Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kultura

Działalnością kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjną na terenie Gminy Wilków zajmują się następujące jednostki: 

 1. Dom Kultury
  Wilków ul. Wrocławska 16
  46-113 Wilków
  tel. 77 419 51 78
  e-mail:
   
 2. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wilków ul. Wrocławska 16
  46-113 Wilków
  tel. 77 419 55 08

  e-mail:
   
  • Filia w Idzikowicach
   Idzikowice 24
   46-113 Wilków
   tel. 77 419 59 50
    
  • Filia w Bukowiu
   Bukowie ul. Lipowa 54
   46-113 Wilków
   tel. 77 419 52 22

Świetlice wiejskie:

Na terenie Gminy działa także amatorski ruch artystyczny :  

 

Przy współpracy z Domem Kultury działa: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 w Wilkowie oraz Koło Nr 4 w Bukowiu, Zespół Pieśni Ludowej „Wilkowianie‘’ w Wilkowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu i Krzykowie.

Dom Kultury organizuje konkursy m.in. Powiatowy Konkurs pt. „Stroik Wielkanocny” i „Szopka Betlejemska”, imprezy sportowe dla dzieci i  młodzieży: „Cross Wilków”, turnieje w halowej piłce nożnej, w tenisie stołowym, Dożynki Gminne, zajęcia świetlicowe podczas ferii zimowych, wycieczki w ramach zimowego i letniego wypoczynku. Jest także współorganizatorem wielu imprez kulturalno-oświatowych takich jak: Opłatek dla PZERiI Koła Nr 1 w Wilkowie, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminnego Dnia Matki, Dnia Seniora, Akademii z okazji Święta Niepodległości, zawodów strażackich, konkursu: „Piękny ogród, piękna zagroda” itp. 

W Domu Kultury odbywają się zebrania, szkolenia, kursy, zabawy taneczne i przyjęcia weselne. Praca na stanowisku ds. kultury i sportu polega na współpracy z placówkami oświatowymi, bibliotekami, świetlicami wiejskimi, radami sołeckimi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Wilków w zakresie: kultury i kultury fizycznej, organizacji imprez, konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń dla społeczności Gminy Wilków. Wspomaga wszelkie lokalne inicjatywy kulturalne, tworząc historię Gminy Wilków, organizuje czas wolny w okresie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej, udostępnia pomieszczenia świetlicowe na organizację spotkań, przyjęć
i szkoleń.

 

 

 

Wersja XML