Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej

Brak opisu obrazka

Kanalizacja w Pągowie to największa inwestycja Gminy Wilków w 2017 roku. W wyniku realizacji zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7 km.  Zakres robót obejmuje budowę:

Dzięki realizacji tego projektu inwestycyjnego  kolejną część gminy zostanie wyposażona w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków komunalnych. Całkowity koszt inwestycji przekroczy kwotę 3,5 mln zł.
W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz stosowanie się do ustawionego oznakowania – informuje Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków.
Możliwość podłączenia do nowej kanalizacji odbiorców indywidualnych będzie dopiero po zakończeniu projektu. Realizowane  prace mają na celu przede wszystkim uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawę jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych z miejscowości Pągów – informuje Kazimierz Olchawa – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Mariusz Jabłoński

Wersja XML