Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie

 

Baner przedstawia loga Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Partnerstwa Dobra Widawa

W dniu 18.10.2017 r. Gmina Wilków podpisała umowę o przyznanie pomocy z Województwem Dolnośląskim na realizację operacji pn. Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie.

Projekt zakłada modernizację kortu tenisowego (wymianę nawierzchni kortów tenisowych z asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, wymianę ogrodzenia oraz montaż oświetlenia) oraz utworzenie nowoczesnego zaplecza szatniowo-sanitarnego. Dodatkowo z myślą o dzieciach i młodzieży powstanie plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Dzięki projektowi wymienione zostaną także ławki przy boisku sportowym, maszty oraz zamontowane zostaną piłkochwyty.

Ponadto zamontowanych zostanie 9 gablot informacyjnych, w których będą prezentowane zasoby przyrodniczo-historyczno-kulturowe. Gabloty zostaną ustawione w 9 sołectwach Gminy Wilków w miejscach ogólnodostępnych (Wilków, Młokicie, Lubska, Pielgrzymowice, Wojciechów, Bukowie, Pszeniczna, Idzikowice, Krzyków).

Całkowita wartość projektu: 713 529,52

Dofinansowanie: 312 852,00

Projekt będzie realizowany w latach: 2017-2019

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz jakości życia na terenie Gminy Wilków poprzez modernizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Wilkowie.

Dofinansowanie udzielone za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Realizacja I etapu

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Realizacja II etapu

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML