Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drogi za milion złotych

Nie minął jeszcze rok od zakończenia pierwszego etapu inwestycji drogowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Podczas tej inwestycji została przeprowadzona przebudowa dróg o łącznej powierzchni przekraczającej 4000 m2 ze zjazdami na posesje w ciągu ulic Wrocławskiej i Alei Róż.  Koszt tej inwestycji przekroczył kwotę 767 tys. Już wówczas Gmina Wilków posiadała opracowaną dokumentację projektową na przebudowę pozostałych dróg na osiedlu w Wilkowie.  Jak informował w artykule "Zainwestowali w infrastrukturę" opublikowanym w Gminnym Informatorze Kazimierz Olchawa - Kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa - Powoli przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na II etap prac związanych z przebudową pozostałych dróg osiedlowych.

Brak opisu obrazka

Przetarg na II etap prac związanych z przebudową  dróg osiedlowych Gmina Wilków  ogłosiła w dniu 17 maja br. Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy na przebudowę dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem. Ogłoszenie o zamówieniu stanowiło drugi etap prac związanych z poprawą jakości nawierzchni dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Wyłoniona w przetargu firma Komplex Spółka sp. z o.o. z Namysłowa podjęła się przeprowadzenia przebudowy dróg o łącznej powierzchni przekraczającej 3000 m2 ze zjazdami na posesje w ciągu ulic: Chabrowa, Kalinowa i Tulipanowa wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja ta będzie służyć głównie mieszkańcom wilkowskiego osiedla. Przebudowa dróg osiedlowych poprawi jakość życia mieszkańców i ułatwi poruszanie się kierowcom, rowerzystom jak i pieszym.

Zakończył się następny etap budowy dróg osiedlowych w Wilkowie. Zwiększył się komfort mieszkania i bezpieczeństwo mieszkańców - mówi Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków. Na wybudowanych drogach zostało ustawione nowe oznakowanie, zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu. Według tego projektu wprowadzony został całkowity zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych, prędkość jest ograniczona do 20 km/h, a piesi użytkownicy dróg mają zawsze pierwszeństwo przed zbliżającym się autem i mogą korzystać z całej szerokości jezdni.

Brak opisu obrazka

Obecnie Gmina Wilków przygotowuje się do III, ostatniego już etapu inwestycji drogowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. W 2018 roku zostaną wykonane pozostałe drogi (ul. Makowa, Liliowa, Zbożowa). Gmina Wilków posiada już opracowaną dokumentację projektową na przebudowę pozostałych dróg. Dokumentacja przygotowana jest w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych inwestycji drogowych.

Wybudowanie ww. drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie to nie jedyna inwestycja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w Wilkowie. W październiku zakończyły się prace drogowe wzdłuż ulicy Kolejowej mające na celu przeprowadzenie budowy chodnika. Inwestycja ta została zrealizowana w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wilkowa. Podczas trwania inwestycji został wybudowany chodnik na odcinku od wilkowskiego przedszkola aż do stacji PKP w Wilkowie.

Brak opisu obrazka

Komisja powołana do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem"
Zbigniew Reczuch- Sołtys Wilkowa, Leszek Polakiewicz - Członek Rady Sołeckiej, Agata Witewska - Inspektor ds. działalności gospodarczej i zamówień publicznych, Kazimierz Olchawa - Kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa, Wiesław Kwiecień - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i bhp, Janusz Słowik- firma Komlex Spółka sp. z o.o. z Namysłowa.

Mariusz Jabłoński

Wersja XML