Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków

W lipcu 2018 r. zakończyła  się realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków”. W ramach powyższej inwestycji wykonano: 3 799,26 m kanałów głównych wraz z przykanalikami oraz 3789,96 m rurociągów tłocznych. Ponadto wykonane zostały  2 szt. przepompowni przydomowych wraz z niezbędnymi przyłączami energetycznymi. Odtworzono także nawierzchnie dróg, które zostały zniszczone w wyniku robót budowlanych.

Wartość zadania 3 703 794,80

Na powyższą inwestycję Gmina Wilków uzyskała preferencyjną pożyczkę z możliwością częściowego umorzenia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zdjęcie przepompowni kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów, urządzenia ogrodzone zielonym płotem, wokół którego rosną czerwone kwiaty.

Zdjęcie przepompowni kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów, urządzenia ogrodzone zielonym płotem.

Wersja XML