Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie

Baner realizacji programu funduszy europejskich

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wybierając do dofinansowania m.in. projekt złożony przez Gminę Wilków pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”.

Głównym celem projektu będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. W ramach projektu zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie połaci dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, docieplenie dachów płaskich w pomieszczeniach pomocniczych oraz wymianę istniejącej kotłowni węglowej na nowoczesną kotłownię olejową wraz z wymianą instalacji co. oraz c.w.u. W ramach projektu wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz docieplone zostaną ścianki fundamentowe.

Termin realizacji inwestycji to rok 2019 a koszt zadania wyniesie ponad 700 tys zł z czego dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 wyniesie blisko 500 tys zł.

Tomasz Kin

Wersja XML