Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

 

Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb informuje, że w związku z pismem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. zbliżającego się okresu grzewczego, aby w trosce o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych rozważyć zakup i montaż czujki  czadu, która w chwili wydzielania się tlenku węgla ratuje życie.

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Wersja XML