• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trzecia edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

10 września br. ruszyło głosowanie w trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwa do 25 września br. Do podziału jest kwota 3 milionów zł.

Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować może również osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat, ale wtedy na karcie do głosowania wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Można głosować elektronicznie (na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: Zagłosuj), wrzucając kartę do głosowania do urny w punktach informacyjnych, w tym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie (na parterze w bud. A)  lub przesyłając karty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu.

Z Powiatu Namysłowskiego startują określone zadania, w tym m.in.  o zasięgu subregionalnym - S/KNO/8.3/DIG "Utworzenie i promocja trasy turystycznej drewnianego budownictwa sakralnego "Szlak turystyczny drewnianych kościołów powiatów: namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego" oraz o zasięgu powiatowym - zadanie jednostki OSP z Rychnowa - P/ONA/10.1/BDO "A-aktywni E-energiczni D-dyspozycyjni Ochotnicza Straż Pożarna - zawsze pomoże 2". 

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 11-15
fax 77 419 55 11
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9125916
w tym miesiącu: 67646
dzisiaj: 613

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1