Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulica Zbożowa w Wilkowie z nową nawierzchnią

We wrześniu 2019 r. zakończyła się realizacja zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100016O - ulica Zbożowa w Wilkowie współfinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wyniosły 900 317,31 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 450 158,65 zł.

Widok z perspektywy nowej drogi asfaltowej ul. Zbożowej

Prace drogowe wykonywała firma Vianko Sp. z o.o. z Zawadzkiego. W ramach projektu wykonano 790 mb drogi o nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych oraz kanalizację deszczową.

Przebudowa ulicy Zbożowej jest ostatnim etapem budowy dróg osiedlowych w Wilkowie, które kosztowały blisko 3 mln złotych - mówi Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków. Przypomnę, że w latach 2016-2018 Gmina Wilków wykonała drogi przylegające do ulicy Zbożowej tj. ul. Aleję Róż, Kalinową, Tulipanową, Makową, Chabrową oraz Wrocławską. Drogi te tworzą ważny układ komunikacyjny do naszego centrum społeczno-kulturalnego. Niewątpliwie zwiększył się również komfort mieszkania i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Budowa dróg osiedlowych dała impuls rozwojowy przylegającym terenom co widać na przykładzie budowy kolejnego supermarketu.

Tomasz Kin

Wersja XML