Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie – oficjalnie otwarte

20 października 2019 r.  dokonano oficjalnego otwarcia obiektu pn. „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie”.  W uroczystości wzięli udział Prezes LGD Dobra Widawa Agnieszka Kasina, radni gminy Wilków: Zbigniew Błaszczyk, Zbigniew Reczuch, Rafał Smoleń, Edward Szulakowski Proboszcz Parafii w Wilkowie ks. Tomasz Caputa oraz Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb. Otwarcie obiektu było również okazją do rozegrania Turnieju piłkarskiego WILKÓW CUP w kat. dzieci oraz meczu piłkarskiego żonaci kontra kawalerowie. Piękna pogoda przełożyła się na wysoką frekwencję mieszkańców oraz przyjezdnych gości.

Brak opisu obrazka

Warto przypomnieć zakres zrealizowanych prac. Operacja została podzielona na dwa etapy. Etap I obejmował przebudowę z rozbudową istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego. Wykonawcą etapu I była firma Artur Piasecki Zakład Remontowo-Budowlany. Warto podkreślić, iż oprócz nowych szatni oraz toalet obiekt został wyposażony w nowoczesne ogrzewanie oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Etap II obejmował zagospodarowanie terenu, które obejmowało modernizację kortu tenisowego (wymianę nawierzchni kortów tenisowych z asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, wymianę ogrodzenia oraz montaż oświetlenia). Dodatkowo z myślą o dzieciach i młodzieży powstał plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Wymienione zostały także ławki przy boisku sportowym, maszty oraz zamontowane zostały piłkochwyty. Ponadto zamontowano 9 gablot informacyjnych, w których będą prezentowane zasoby przyrodniczo-historyczno-kulturowe. Gabloty zostały ustawione w sołectwach Gminy Wilków w miejscach ogólnodostępnych. Wykonawcą etapu drugiego była firma KANBUD Leszek Kanak.  Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 082 007,24 zł.

Brak opisu obrazka

Dofinansowanie  udzielone za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 312 852,00 zł.

Baner przedstawia loga Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Partnerstwa Dobra Widawa

Wersja XML