Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy rok szkolny z nowym boiskiem w Idzikowicach

Od nowego roku szkolnego dzieci i młodzież z Gminy Wilków mogą się cieszyć z nowego boiska sportowego. W ramach zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Idzikowicach” w miejscu starego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej powstało nowoczesne boisko wielofunkcyjne o bezpiecznej nawierzchni modułowej. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jest to pierwsze boisko na terenie gminy o takiej nawierzchni. Nowe boisko daje możliwość gry w piłkę nożną, piłkę siatkową oraz koszykówkę. 

Wykonawcą zadania była firma SPEED Invest Sp. z o.o. z Wołomina. Koszt zadania wyniósł 205 136,94 zł i został sfinansowany ze środków Gminy Wilków.

Widok nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Idzikowicach.

Tomasz Kin

Wersja XML