Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup nowości wydawniczych w 2019 roku

Brak opisu obrazka

Baner Narodowego Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie po raz drugi zrealizowała zadanie pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - Priorytet 1 w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2019. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli m.in. bibliotek publicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Widok nr 1 to książki leżące na biurku. Widok nr 2 to książki poukładane na półkach bibliotecznych.

W tym roku nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000 zł – są to środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny w realizację zadania wyniósł 7.000 zł. w ramach zadania zakupiliśmy ogółem 474 pozycje książkowe, w tym do biblioteki w Wilkowie - 189, do filli w Bukowiu - 135, natomiast filia w Idzikowicach wzbogaciła swój księgozbiór o 150 książek. Na półki biblioteczne trafiły nowości wydawnicze takich pisarzy jak: Olga Tokarczuk, Dorota Gąsiorowska, Katarzyna Michalak, Joanna Jagiełło, Natasza Socha, Remigiusz Mróz, Karolina Wilczyńska, Katarzyna Bonda, Marek Krajewski, Krystyna Mirek, Agata Przybyłek. Zakupione książki to książki, które wzruszają, zmuszają do myślenia, które podejmują ciekawe, niebanalne, a czasem kontrowersyjne tematy. Wśród nich znalazły się m.in. kryminały, literatura piękna dla kobiet, literatura dziecięca, młodzieżowa, lektury szkolne.

Serdecznie zapraszam do odwiedzin naszych bibliotek.

Anna Trojanowska

Wersja XML