Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja WIORiN w Opolu dotycząca aktualizacji danych podmiotów wpisanych do rejestru

Powołując się na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom (art. 66), które weszło w życie 14 grudnia 2019 r. informuję, że wszystkie podmioty wpisane do wcześniej prowadzonego rejestru przedsiębiorców zobowiązane są do 14.03.2020 r. złożyć aktualizację w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów/dystrybutorów ziemniaków sadzeniaków i innych niż sadzeniaki.

Szczegółowe informacje można uzyskać we WIORiN w Opolu lub najbliższej jednostce PIORiN. Druki wniosków o wpis/aktualizację oraz dane jednostek PIORiN w Opolu dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl.

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu
Izabela Kik

Wersja XML