Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia Gminy

Gmina Wilków położona jest na terenie województwa opolskiego i powstała w obecnych granicach po ostatniej reformie administracyjnej kraju w roku 1973. Gmina stanowi część historycznej Ziemi Namysłowskiej i znajduje się w jej północno - zachodnim rejonie.

Ziemia Namysłowska wchodziła w skład państwa Piastów od II połowy X wieku (około 990 r.) jako część składowa plemiennej dzielnicy śląskiej.

W roku 1138 wskutek podziału terytorialnego państwa Piastów zgodnie z zasadą Ziemia Namysłowska znalazła się w granicach samodzielnego księstwa śląskiego pod seniorem polskich książąt, synem Bolesława Krzywoustego księciem Władysławem zwanym w historii Wygnańcem.

W roku 1248 księstwo śląskie zostało znów podzielone i Ziemia Namysłowska weszła w skład księstwa wrocławskiego.

W roku 1294 książe wrocławski Henruk V Gruby musiał oddać wschodnią część swego księstwa położoną po prawej stronie Odry, księciu głogowskiemu Henrykowi III łącznie z Namysłowem i okolicą.

Po śmierci Henryka III dzielnica głogowska została podzielona między spadkobierców i w roku 1312 Namysłów z okręgiem przypadł Konradowi i Bolkowi. Książe Konrad od 1312 r. przybrał tytuł księcia śląskiego i pana na Namyslowie.

W1321r. po śmierci brata Bolka Konrad otrzymał Oleśnicę i przybrał tytuł księcia Śląskiego i pana na Oleśnicy i Namysłowie dając początek oleśnickiej linii Piastów Śląskich.

W roku 1323 po przegranej wojnie z królem Polski Władysławem Łokietkiem, Konrad musiał oddać na rzecz Bolesława Legnickiego Namysłów i Kluczbork utrzymując się przy Olesnicy.

W roku 1329 książe Bolesław Legnicki złożył hołd królowi czeskiemu i na mocy postanowienia układu trenczyńskiego z roku 1335 Namysłów z okręgiem znalazł się pod panowaniem czeskim. Po krótkim zastawie u króla Kazimierza Wielkiego w latach 1341 - 1348 został Namysłów wykupiony przez króla czeskiego i włączony do księstwa wrocławskiego w roku 1359.

W roku 1492 zmarł ostatni Piast linii oleśnickiej Konrad Biały i księstwo otrzymali czescy książęta.

W roku 1526 Śląsk znalazł się w ramach monarchii habsburskiej.

W roku 1741 Prusy wcieliły siłą Śląsk w skład swego państwa. Rozpoczął się okres systematycznej germanizacji polskiej ludności zamieszkującej okolice Namysłowa. Mimo bezwzględnej walki z polskością, upadku państwa polskiego w roku 1795, Polska ludność wiejska przetrwała na tej ziemi aż do wyzwolenia w lutym 1945 roku przez Armię Czerwoną.

Jak podają materiały źródłowe z XVIII i XIX w. zachodnia granica narzecza śląskiego w b. powiecie namysłowskim przebiegała na zachód od Głuszyny, Woskowic M., przez Bukowę Sląską, Strzelce, na zachód od Siemysłowa, Dąbrowy, Świerczowa, Miejsca i Bielic czyli bardzo blisko wschodniej granicy gminy Wilków.
Warto wspomnieć, że powstanie kościuszkowskie w roku 1794 znalazło oddźwięk w byłym powiecie namysłowskim w postaci kolportażu odezw powstańczych.

Postanowieniem traktatu wersalskiego w marcu 1921 roku odbył się plebiscyt na terenie Śląska, obejmując część gminy Domaszowice w sprawie przyłączenia części Śląska do Polski. Nie obejmował on obecnej gminy Wilków. Plebiscyt został przegrany przez ludność polską i czekała ona do wyzwolenia w roku 1945.

 

Opracowano na podstawie
"Kroniki Gminy Wilków"
R. Majcher Wrocław, 1977 r.

Wersja XML