Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy

Wójt Gminy Wilków
mgr  Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
Tel. 77 419 55 11
Fax. 77 419 55 11 w. 113
e-mail:

Wójt Gminy Wilków - mgr Bogdan Zdyb, siedzący przy biurku, podpisuje dokument.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt jest organem wykonawczym gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:


Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

Wersja XML