Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do demontażu eternitu w 2020 r.

Dofinansowanie do demontażu eternitu

Wójt Gminy Wilków informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wznowił nabór w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. w związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu pokrycia dachowego eternitem o złożenie informacji do Urzędu Gminy w Wilkowie.

Wniosek oraz wymagane załączniki należy złożyć do dnia 06.04.2020 r. w Urzędzie Gminy w Wilkowie w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 4b).

Niniejszy wniosek wraz z załącznikami znajduje się w ww. Referacie oraz został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi).

Nie ma możliwości przeznaczenia dotacji na nowe pokrycie dachowe.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 774195511 wew. 124 (osoba do kontaktu Krzysztofa Golec-Pianka, Tomasz Kin).

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

 1. Wniosek o dofinansowanie
 2. Zał. Nr 2
 3. Zał. Nr 3
 4. Zał. Nr 4
 5. Klauzula informacyjna
Wersja XML