Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do mieszkańców Gminy Wilków

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19 (SARS-CoV-2) prosimy o przekazywanie informacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilkowie o osobach samotnie zamieszkujących, starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy w zrobieniu zakupów czy dostarczeniu leków.

Kontakt telefoniczny  - 77 419 55 62

W związku z powyższym, seniorzy, by uniknąć zakażenia, powinni pozostać w domach i dbać o prawidłową higienę osobistą, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Wójt Gminy Wilków oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich dobrze funkcjonujących, sprawnych mieszkańców Gminy Wilków, o pomoc w robieniu podstawowych zakupów osobom samotnym, w podeszłym wieku, niesamodzielnym i niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie.

Wójt Gminy Wilków
Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Wersja XML