Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zawieszeniu dyżurów Urzędnika Wyborczego

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu po konsultacji z Komisarzami Wyborczymi poleciła Urzędnikom Wyborczym zawiesić do odwołania dyżury stacjonarne w urzędach gmin.

Mając powyższe na uwadze, podane na stronie internetowej terminy dyżurów w Urzędzie Gminy
w Wilkowie są nieaktualne.

Ponadto informuję, iż począwszy od dnia 13.03.2020 roku, aż do odwołania nie będą przyjmowane zgłoszenia do OKW składane osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Wilkowie. Dopuszczalną formą pozostaje poczta tradycyjna oraz poczta elektroniczna.

W przypadku skorzystania z poczty elektronicznej, wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych proszę przekazywać drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres: 

Zgłoszenia przekazywane pocztą tradycyjną proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Wilkowie).

Urzędnik Wyborczy Gminy Wilków

/-/ Jacek Majcher

Wersja XML