Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROZSTRZYGNIĘCIE III KONKURSU : PIĘKNY OGRÓD, PIĘKNA ZAGRODA - 29 sierpnia 2009r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu Piękny ogród, Piękna zagroda

 

 

 


                                                           Trzecia Edycja Konkursu

                                                           pn.: „Piękny ogród, piękna zagroda”

W konkursie wzięło udział 20 osób z 9 sołectw Gminy Wilków tj.: Wilków, Krzyków, Pągów, Lubska, Pielgrzymowice, Bukowie, Wojciechów, Jakubowice, Idzikowice.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

a)    Piękny ogród - udział wzięło 15 zgłoszeń

b)    Piękna zagroda - udział wzięło 5 zgłoszeń.

Wyłonienie laureatów konkursu polegało na dwukrotnej ocenie zgłoszonych ogrodów i zagród przez komisję konkursową w składzie: 

Jagwiga Zmora - przewodnicząca Komisji    

Agata Gieroń  

Szymon Matuszczyk 

Rafał Staszczyszyn

 

 

Tryb wyłonienia laureatów konkursu polegał na dwukrotnej ocenie prze komisję konkursową zgłoszonych ogrodów i zagród. Pierwsza ocena odbyła się w czerwcu 2009r., natomiast druga ocena miała miejsce w miesiącu sierpniu 2009r. Każdy członek Komisji dokonywał własnej oceny - wg przyjętych kryteriów, a następnie Komisja w pełnym składzie dokonała jednej wspólnej oceny będącej średnią poszczególnych ocen. 

Zwycięzcami konkursu zostali:  

W kategorii „piękny ogród”

 

I miejsce  Pani Agata Mikołajczyk z Wilkowa
Brak opisu obrazka

                    Pani Danuta Tasińska z Lubskiej

Brak opisu obrazka

II miejsce    Pani Teresa Łukasiewicz z Pągowa 
Brak opisu obrazka

                    Pan Robert Sochalec z Idzikowic
Brak opisu obrazka

 

III miejsce   Pani Maria Sudak z Lubskiej
Brak opisu obrazka

 

W kategorii „piękna zagroda”

 

I miejsce   Pani Agata Sulikowska z Wojciechowa
Brak opisu obrazka

 

II miejsce  Pani Elżbieta Klusko z Pągowa
Brak opisu obrazka

 

III miejsce Pani Danuta Jończyk z Idzikowic
Brak opisu obrazka

Podsumowania wyników i wręczenia nagród dokonano na Dożynkach Gminnych w Wilkowie. Zachęcamy mieszkańców Gminy do następnej edycji konkursu w przyszłym roku.

 


Wersja XML