Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pągowie

Baner zawiera logo Programu Sektorowy Program Operacyjny oraz symbol Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
Sektorowy Program Operacyjny: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006
Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Nazwa Projektu: Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pągowie

Dnia 4 kwietnia 2006 r. Gmina Wilków złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pągowie” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Po przeprowadzonej weryfikacji wniosku dokonanej przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Opolu, 26 października 2006 r. Gmina Wilków z Samorządem Województwa Opolskiego podpisała umowę o dofinansowanie ww. projektu.

W ramach zadania wykonano dokumentację oraz kosztorysy. W obiekcie ośrodka wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, postawiono ściany i ścianki działowe, położono tynki, wykonano warstwy wyrównawcze, posadzki oraz izolację. Zamontowano nową stolarkę okienną, drzwiową oraz okładziny gipsowe wraz z izolacją cieplną oraz wentylacją. Wykonano podłogi z desek wraz z cyklinowaniem. Wykonano roboty budowlane zewnętrzne tj.: opaska betonowa wokół budynku, schody z okładziną oraz balustradą, daszek jednospadkowy. Wykonano roboty dekarskie, utwardzono plac, wykonano zbiornik wybieralny. Dokonano elewacji budynku i robót instalacyjnych (instalacja wodno-kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna). Wyposażono ośrodek w następujący sprzęt: lodówka, kuchenka gazowa z butlą, stoły, krzesła, gra zręcznościowa piłkarzyki, stół do ping-ponga, sprzęt audio-wieża HI-FI, drabina aluminiowa, meble kuchenne, piec akumulacyjny, konwektor 3 szt.

Wykonawcą zadania była Firma „Dakad” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Andrzej Dąbkiewicz , ul. Parkowa 18, 46 – 113 Wilków.

Całkowity koszt zadania: 178 731,16

Kwota dofinansowania: 142 984,00

Wkład własny gminy: 35 747,16

Wersja XML