Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Baner zawiera symbol Unii Europejskiej oraz logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejski Fundusz Społeczny - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schematu a)
Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem

Nazwa projektu: Centra kształcenia na odległość na wsiach

W październiku 2007r. oraz w czerwcu 2008r. Gmina Wilków podpisała porozumienia dotyczące realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”, przystąpiła do realizacji projektu CKNONW w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach – Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowicach oraz w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie.

Celem projektu jest stwarzanie możliwości dokształcania przez Internet. Mieszkańcy mają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, zdobycia nowych umiejętności, zwiększenia swoich szans na rynku pracy, a w dalszej perspektywie – zdobycia lepszej, ciekawej pracy, oszczędzając czas i koszty podczas kursów e-lerningowych.

Godziny otwarcia CKNONW w Wilkowie:
Godziny otwarcia CKNONW w Idzikowicach:

Projekt „Centra kształcenia na odległość” realizowany jest także w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu.

Wersja XML