Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie

Baner zawierający logo programu Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności oraz symbol Unie Europejskiej

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości

Nazwa projektu: Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie

Projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum w Wilkowie. Jest to ogólnopolski program przygotowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz  Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów.

W ramach projektu organizowane są następujące działania:

Wersja XML