Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Altana rekreacyjna - formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Nazwa projektu: „Altana rekreacyjna – formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej”

W maju 2011r. Gmina Wilków złożyła wniosek na realizację ww. zadania w IV naborze wniosków przeprowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa. Projekt został złożony w  ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W ramach projektu w miejscowości Idzikowice została wybudowana altana rekreacyjna jako obiekt małej architektury. Altana o konstrukcji drewnianej, wolnostojąca, posadowiona na słupkach betonowych, dach wielospadowy na słupach drewnianych, bez wypełnionych ścian. Wybudowana altana rekreacyjna wkomponowała się w otoczenie, przyczyniła się do poprawy wizerunku samego sołectwa Idzikowice jak i obszaru LGD Dobra Widawa. Cała operacja przyczyniła się do integracji środowiska wiejskiego.

Całkowita wartość projektu:62 375,96

Kwota dofinansowania: 25 000,00

Wersja XML