Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie do obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Gminy Wilków

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, logo Inicjatywa Wspólnotowa LEADER oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W maju 2014 roku Gmina Wilków zakupiła sprzęt muzyczny do Domu Kultury w Wilkowie w ramach zadania pod nazwą „Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie do obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Gminy Wilków”. W ramach operacji zakupiono m.in. aktywny system nagłośnieniowy, mikrofony, mikser analogowy , podwójny odtwarzacz CD, belki oświetleniowe w technologii LED, ruchome głowy, sterownik DMX oraz maszynę do dymu. Zakupiony sprzęt muzyczny pozwoli na organizację bardziej prestiżowych i widowiskowych imprez kulturalnych.

Realizacja projektu pod nazwą „Zakup sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie do obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Gminy Wilków” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Koszt całkowity operacji: 25 000,00

Dofinansowanie: 16 260,16

Wersja XML