Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Widoczna gmina – promocja walorów turystycznych Gminy Wilków

 

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, logo Inicjatywa Wspólnotowa LEADER oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W grudniu 2014 r. Gmina Wilków zakończyła realizację projektu pn. „Widoczna gmina – promocja walorów turystycznych Gminy Wilków”. Projekt zakładał wykonanie: 2000 szt. folderów promocyjnych, 2000 szt. mapy turystycznej, 2000 szt. teczki na dokumenty oraz 2000 szt. pocztówek (4 rodzaje po 500 szt.). W przedmiotowych materiałach zostały wyeksponowane i opisane atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze i zasoby  dziedzictwa kultorowo-historycznego znajdujące się na terenie gminy. 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Gminę Wilków w ramach projektu „Widoczna gmina – promocja walorów turystycznych Gminy Wilków” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Materiały promocyjne do pobrania w formacie PDF.

Okładka folderu dla projektu pt. Widoczna gmina zawiera w górnej części na niebieskim tle herb Gminy Wilków, część środkowa prezentuje ciekawe miejsca w Gminy Wilków, tj. staw, dworek w miejscowości Jakubowice oraz budynek przedszkola w Wilkowie. Dolna część przedstawia turbinę wiatrową na tle kwiatów słonecznika.     Okładka mapy dla projektu pt. Widoczna gmina zawiera w górnej części na niebieskim tle herb Gminy Wilków, część środkowa prezentuje ciekawe miejsca w Gminy Wilków, tj. staw, dworek w miejscowości Jakubowice oraz budynek przedszkola w Wilkowie. Dolna część przedstawia turbinę wiatrową na tle kwiatów słonecznika.

Kartka nr 1 przedstawia budynki kościołów znajdujących się na terenie Gminy Wilków: 1. Kościół Parafialny p.w. św. Mikołaja w Wilkowie, 2. Kościół Parafialny p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu, 3. Kościół Filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wojciechowie, 4. Kościół Filialny p.w. św. Piotra i Pawła w Pągowie Kartka nr 2 przedstawia kolarz budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilków: Urząd Gminy, Publiczne Przedszkole w Wilkowie, Dom Kultury w Wilkowie, Publiczną Szkołę Podstawową w Bukowiu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach.

Kartka nr 3 przedstawia kolarz zdjęć zbiorników wodnych mieszczących się na trenie Gminy Wilków Kartka nr 4 przedstawia kolarz zdjęć atrakcji turystycznych mieszczących się na terenie Gminy Wilków

Wersja XML