Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie oraz promocja aktywnej turystyki ruchowej w Gminie Wilków

 

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, logo Inicjatywa Wspólnotowa LEADER oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W lutym 2015 zakończyła się realizacja operacji pn. Utworzenie oraz promocja aktywnej turystyki ruchowej w Gminie Wilków, która zakładała dostawę i montaż siłowni zewnętrznej oraz montaż na terenie gminy czterech gablot wolnostojących, które będą informować o atrakcjach znajdujących się na terenie gminy. W gablotach zamieszczono informacje dla turystów oraz mieszkańców dotyczące zasobów przyrodniczo-historycznych, ciekawych miejsc czy też obiektów sportowych. Siłownia zewnętrzna jako miejsce do aktywnego uprawiania turystyki i rekreacji ruchowej składa się z 8 urządzeń.

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  • Koszt całkowity realizacji: 36 957,87 zł.
  • Dofinansowanie: 23 361,84 zł.

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

 
Wersja XML