Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W październiku 2014 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej”. W ramach projektu wykonano instalację elektryczną, dobudowano sanitariaty oraz zaplecze kuchenne. Zamontowano nową instalację sanitarną wyposażoną w solary, które wytwarzają ciepłą wodę do użytku bieżącego. Budynek świetlicy został ocieplony i wygłuszony, wykonana została nowa elewacja zewnętrzna. Zagospodarowano również teren wokół świetlicy wraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Projektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt całkowity zadania: 322 478,61 

Dofinansowanie : 55 834,00

 

Brak opisu obrazka
Widok świetlicy wiejskiej w Pszenicznej od strony prawej.
Widok budynku świetlicy wiejskiej w Pszenicznej po wykonaniu nowej elewacji wraz z chodnikiem
 
Wersja XML