Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie

W listopadzie 2014 r. zakończyła się realizacja projektu pn. I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie. Festiwal odbył się 15.06.2014 r. w Domu Kultury w Wilkowie. W Festiwalu udział wzięło 7 zespołów muzycznych działających na terenie LGD Dobra Widawa:

Zespół "Wilkowianie" ubrany w stroje ludowe pozuje do zdjęcia na tle Domu Kultury w Wilkowie.

Jury w składzie Teresa Krawiec – przewodnicząca, Agata Mikołajczyk oraz Bronisława Mela członkinie jury najwyżej oceniło Zespół Wyszogrodzianie (rejestrator ZOOM H2N). Drugą nagrodę (mikrofon SHURE SM58) przyznano Zespołowi Wilkowianie a trzecią zespołowi Pieśni Ludowej Miasta i Gminy Bierutów (mikrofon AUDIX F50). Ponadto przyznano dwa wyróżnienia za wielopokoleniowe zaangażowanie w twórczość ludową dla Zespołu Sąsiadeczki oraz za wyjątkowy wizerunek sceniczny dla Zespołu Międzyborzanie.

Zwieńczeniem festiwalu było wydanie folderu promocyjnego podsumowującego przebieg festiwalu w nakładzie 2000 szt.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt całkowity zadania: 13 755,48

Dofinansowanie: 9 166,23

Baner zawierający logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, logo Inicjatywa Wspólnotowa LEADER oraz symbol Unii europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wersja XML