Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika

 

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Długiej w Wilkowie po wykonaniu chodnika.
Baner Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W październiku 2015 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w m. Wilków, ul. Długa – budowa chodnika”, którego liderem był Powiat Namysłowski a partnerem Gmina Wilków.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

 • - roboty pomiarowe na odcinku 0,9046 km,
 • - roboty rozbiórkowe,
 • - odwodnienie,
 • - krawężniki i obrzeża,
 • - zjazdy,
 • - chodniki,
 • - rowy,
 • - oznakowanie pionowe,
 • - roboty towarzyszące.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.

Koszt całkowity zadania: 349 264,06

Dofinansowanie: 174 632,03

 

Wersja XML