Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków – VII nabór

 

Gmina Wilków informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcia pn.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków – VII nabór" zgodnie z umową nr 275/2016/G-62/OZ-ZOA/D z dnia 18 sierpnia 2016 r.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:

Wyrobów zawierających azbest usunięto z 16  obiektów - 18,54 Mg.

Wersja XML