Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w Wojciechowie

W sierpniu 2018 r. zakończono realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia.
W ramach zadania wykonano:

Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”
w kwocie: 179 831,18 zł.

Zdjęcie lotnicze pokazujące ciąg przebudowanej drogi w miejscowości Wojciechów.

Wersja XML