Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU. CZŁOWIEK, ZDARZENIE, MIEJSCE.”

Zapraszamy dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie, organizowanym przez resort obrony narodowej, pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.” Konkurs nawiązuje do jednej z najważniejszych bitew w historii Polski oraz w dziejach świata - Bitwy Warszawskiej, która przyczyniła się do zwycięskiego zakończenia wojny Rosji bolszewickiej z Polską oraz ocaliła niepodległy byt całej Europy.

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii oraz tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na temat „Bitwa Warszawska 1920 r. Człowiek, zdarzenie, miejsce” w kategoriach: plastyczna, graficzno-literacka, dydaktyczna.

Prace konkursowe należy składać do 15 lipca 2020 roku.

Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia Konkursowego należy przesyłać lub złożyć na adres Współorganizatora:

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.”

Ogłoszenie wyników Konkursu przez Komisję konkursową nastąpi do 14 sierpnia bieżącego roku na stronie internetowej MON: www.wojsko-polskie.pl. Regulamin dostępny na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kontakt:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
B. Chrobrego 21
49-300 Brzeg
tel. 261637070
fax. 261637765
wkubrzeg@ron.mil.pl

Wersja XML