Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi wojewódzkiej 451 w Wilkowie

Rozpoczął się długo wyczekiwany remont odcinka drogi wojewódzkiej 451. Dzięki dobrej współpracy z władzami regionu wyremontowany zostanie ponad 1400 m odcinek tej drogi z czego w samym Wilkowie ponad 500 m metrów.

Spotkanie w Wilkowie z Członkiem Zarządu Województwa Szymonem Ogłazą, a także Radną Województwa Jolantą Wilczyńską było doskonałą okazją do przypomnienia o konieczności remontu drogi 451 od Wilkowa do granicy województwa opolskiego. "Jest to bardzo ważna droga dla naszych mieszkańców umożliwiająca dogodny dojazd do drogi ekspresowej S8 łączącej Wrocław z Warszawą" – dodaje Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków.

Zdjęcie przedstawia drogę nr 451, po której porusza się samochód ciężarowy a zanim maszyna frezująca asfalt.
Zdjęcie przedstawia od lewej: Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor ZDW w Opolu, Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa, Tomasz Wiciak Wicestarosta Namysłowski, Jolanta Wilczyńska - Radna Samorządu Województwa Opolskiego, Bogdan Zdyb - Wójt Gminy Wilków.
Zdjęcie przedstawia drogę nr 451, po środku której widać długi prostokątny kawałek wyfrezowanego asfaltu.
Wersja XML