Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków – w roku 2018

 

Gmina Wilków informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcia pn.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków – w roku 2018" zgodnie z umową nr 69/2018/G-62/OZ-ZOA/D z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:

 - dotacja WFOŚiGW (85%) –  4 675,46 zł;

 - środki własne Gminy Wilków (15%) – 825,09 zł.

Usunięto 10,11 Mg wyrobów zawierających azbest z 10 posesji.

Wersja XML