Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie ul. Wrocławska 16.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528 zł/na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 308 zł/ha przeliczeniowy. Przy wnioskach składanych w sierpniu 2020 r. wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu lipcu 2020 r. natomiast do wniosków składanych we wrześniu 2020 r. wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2020 r. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków, tel. 77 419 55 62 oraz na stronie internetowej www.bip.wilkow.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz „Stypendium szkolne”.

Wersja XML