Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlice wiejskie wznawiają działalność

Wójt Gminy Wilków – Bogdan Zdyb informuje, że z dniem 13 lipca 2020 r. wznawiają swą działalność świetlice wiejskie na terenie Gminy Wilków.

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się następujące zasady przebywania i korzystania z pomieszczeń świetlic wiejskich w Jakubowicach, Pągowie, Pielgrzymowicach, Pszenicznej i Wojciechowie:

Zaleca się stosowanie powyższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Wersja XML