Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Wilkowie

(dot. ogłoszenia Nr KS.2110.1.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Trybulska zamieszkała w Lubskiej.

Uzasadnienie:

Pani Karolina Trybulska spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kasjera. Posiada wykształcenie w zakresie finansów i rachunkowości oraz doświadczenie zawodowe w pracy na wymaganym stanowisku.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML