Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie

Brak opisu obrazka

W grudniu 2019 r. zakończyła się realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie.

Głównym celem projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. W ramach projektu wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie połaci dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, docieplenie dachów płaskich w pomieszczeniach pomocniczych oraz wymianę istniejącej kotłowni węglowej na nowoczesną kotłownię gazową wraz z wymianą instalacji co. oraz c.w.u. W ramach projektu wymieniona została także stolarka okienna i drzwiowa oraz docieplone zostały ścianki fundamentowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 r. w kwocie 499 964,20 zł.

 

Odnowiony budynek Urzędu Gminy w Wilkowie. Szara bryła budynku z czarnym dachem na tle zielonych drzew i niebieskiego nieba.

Wersja XML